Informace pro rodiče

KONTAKT

Zápis do 1. třídy je naplánován na termín

20. - 21. dubna 2021.

Pokud nastanou nějaké změny budeme vás o tom informovat zde.

 

 

 

4. 1. 2021 - Nástup dětí do školy - nastupují pouze 1. a 2. třída, ostatní mají krizovou distanční výuku. Jak bude výuka probíhat vám postupně sdělí třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů. Sledujte Teams, OneDrive a FB školy.

 

Stravování ve školní jídelně - žáci školy, kromě 1. a 2. třídy a dětí z Dětského domova, jsou automaticky odhlášeni. Pokud máte zájem o obědy do jídlonosičů, máte možnost se ke stravování přihlásit 4.1. 2021- odběry od úterý 5. 1. 2021- u vedoucí ŠJ. Pro děti z Dětského domova se nic nemění.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROVOZ ZAJIŠTĚN pro žáky 1. a 2. třídy normálně.

 

 

 

 

 

Od 18. 11. 2020 se vrací do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. třídy.

1. třída bude začínat v 8.00, 2. třída začíná v 8. 10, sraz vždy před školou, paní učitelka si své žáky převezme.

Děti budou mít s sebou 2 ks roušek a sáček, do kterého je mohou odkládat. Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky. Pokud rodiče nebudou žáčka do družiny posílat, je nutné informovat vedoucí ŠD na tel. 727824464.

Školní jídelna je také v provozu, viz info v následujícím příspěvku.

 

 

Provoz a pravidla  školní jídelny od

18. 11. 2020 ( klikni)

 

 

 

Týden od 12. 10. do 16. 10. 2020

Distanční výuka  

 6. a 7. ročník

Přítomnost ve škole    

 8. a 9. ročník

 

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce –

pouze 11.15 – 11. 40!

 

 Následující týden od

19. 10. do 23. 10. obráceně!!!

 

 

Na pátek 25. 9. 2020 vyhlašuje ředitel školy

ředitelské volno kvůli zpomalení šíření koronaviru

(apelace ministra zdravotnictví).

ŠD a ŠJ nebudou v provozu. 

 

Manuál MŠMT KE COVID - 19

 

Doplňující informace ředitele školy k provozu školy ve školním roce 23020/2021

 

Upozornění pro rodiče:

Nástup do školy dne 1. 9. 2020 -   2. - 9. ročník v 8. 00, vstup do školy pro všechny rodiče je zakázán!

 

Vstup pro rodiče bude povolen pouze v prvním týdnu pokud budou potřebovat vyplnit nebo potvrdit dokumenty týkající se jejich dětí, nikoli jako doprovod do šaten.

Vstup pouze ze zakrytými ústy a nosem!

 

Žáčci 1. třídy - nástup do školy  1. 9. 2020 v 9. 00,

zákonní zástupci mohou prvňáčky doprovodit do třídysmiley

 

 

Žáci, kteří budou chtít v novém školním roce 2020/2021 chodit na obědy, se v posledním srpnovém týdnu, buď osobně nebo telefonicky, zaregistrují u paní vedoucí - ŠJ 352 688 204

 

 

 

 

 

Sdělení zákonného zástupce o přítomnosti dítěte v odpoledních hodinách(klikni)

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění ( klikni)

 

 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (klikni)

 

 

Vyhláška MŠMT k hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020 (klikni)

 

 

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

 

Zápis se uskuteční distančním způsobem bez přítomnosti dětí, to znamená, že nebude motivační část zápisu. Rodiče vyplní přiložený zápisový lístek, který mohou doručit do školy těmito způsoby:

1, poštou

2, vhozením obálky s vyplněným lístkem do schránky vedle dveří školy

3, elektronicky na emailovou adresu : zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

Totéž provedou i zákonní zástupci dětí, které měly odklad! 

 

Zákonní zástupci, kteří zvažují odklad školní docházky sdělí toto škole a dodají VYŘÍZENÉ  doklady o povolení odkladu od dětského lékaře i pedagogicko - psychologické poradny! 

 

 V termínu od 1. 4 - 30. 4. 2020

 

S dotazy ohledně zápisu se obracejte telefonicky na školu v pracovních dnech

od 9.00 - 12.00

tel.č. 352688347

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 1. TŘÍDY ( klikni)

 

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

 

 

Upozorňujeme rodiče a žáky naší školy, že byl dnes 16. 3. 2020 spuštěn facebookový účet školy Zs Horní Slavkov jako nejjednodušší řešení, kde jsou a budou i nadále umísťovány veškeré relevantní informace ke krizové situaci. Požádejte o přátelství !!! Učitelé sem budou vkládat požadavky na zvládnutí učiva, úkoly, informace týkající se tříd i provozu školy. Pro vás je výhodou, že budete mít zpětnou vazbu v případě, že vám nebude něco jasné. Můžete se zeptat, popř. napsat administrátorovi zprávu, konzultovat.

Znovu připomínáme, že současná situace nejsou PRÁZDNINY!!! Plnění úkolů a zvládnutí učiva bude kontrolováno po znovuotevření škol.

 

 

 

 

Na základě nařízení vlády ze dne

10. 3. 2020 se s platností od středy 11. 3. 2020  zakazuje přístup žákům a studentům účast na výuce a vstup do škol

DO   ODVOLÁNÍ!!!

 

Školní družina i školní jídelna také nebudou v provozu!!!

 

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovy Vary k situaci výskytu koronaviru!!! (klikni)

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny 2019/2020 (klikni)

 

 

Seznam pomůcek pro 1. třídu 2020/2021

(klikni)

........................................................................................................................

 

Ceny obědů od 1. 3. 2019: hodnota oběda je 64,- Kč,

                                                              děti 7-10 let platí   25,- Kč

                                                              děti 11-14 let platí  26,- Kč

                                                              děti 15 -výše platí   27,- Kč

 

Ke zdražení jsme přistoupili z důvodu zdražování potravin.

 

Obědy můžete platit složenkou nebo bankovním převodem.

 

Školné ve školní družině činí 50,- Kč. Zde se platí hotově.

..................................................................................................................................................

 

 

Právní vědomí žáka

Školský zákon č. 256/2011 Sb., novela 458/2011 Sb. §31 odstavec 3:

 

    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkovi školy, nebo školského zařízení, se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

............................................................................................................................................................................   

 INTERNETOVÉ ODKAZY

 Nadace Naše dítě  - únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence, odkaz na webové stránky

http://www.zachranny-kruh.cz/kriminalita/priciny_a_podminky_pachani_trestne_cinnosti.html

zde je odkaz na stránky karlovarského sdružení, kde se dozvíte o kriminalitě mládeže, její prevenci a všem, co je uvedeno v zákoně 218/2003 Sb.

...........................................................................................................................................

 

OBECNÉ INFORMACE

 

  OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ    

Připomínáme povinnost rodičů omlouvat absenci dětí do 72 hodin (telefonicky, emailem na adresu školy - viz. Kontakty, vzkazem...). Pokud tak nebude učiněno, je v kompetenci třídního učitele absenci neomluvit. To samé bude následovat při nedodržování léčebného režimu a žák bude v době nemoci viděn venku.

      V případě velkého množství zameškaných hodin bude žák zařazen na seznam lékaře a bude po něm VŽDY vyžadována návštěva  lékaře. Pokud lékař žákovi odmítne omluvenku napsat, bude kontrola prováděna telefonicky  třídním učitelem, který si vyžádá potvrzení, že žák u lékaře byl. Jestliže nebude dodržen tento postupu, bude absence neomluvena.

 

NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Návštěvy dětí nejsou povoleny. Od 26.10.2010 platí zákaz nošení svačin žákům během dopoledne. Toto jednání narušuje výuku. Žáci si budou nosit svačiny sami.

Informace u učitelů lze získat v době konzultačních hodin (budou zveřejněny v sekci dokumenty) nebo po domluvě jiného termínu.

 

 

 

Ředitel školy -  352 688 211

Zástupce ŘŠ  - 352 688 347

Sborovna 2. st. - 352 698 722

Sborovna 1. st. - 739 272 455

Sekretariát - 352 688 347

Školní jídelna - 352 688 204

Školní družina - 727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh