Informace pro rodiče

KONTAKT

A K T U A L I T Y

 

 

 

 

 

 

 

    POZOR!!! Změny emailových adres školy:

viz. záložka Kontakty na pracovníky školy

            

 

 

 

Žádost zákonných zástupců o IVP dítěte

 

Konzultační hodiny 2017/2018

 

Organizační pokyny 2017/2018

 

Seznam pomůcek pro 1. třídu 2017/2018(klikni)

........................................................................................................................

 

Ceny obědů: hodnota oběda je 52,- Kč, děti 7-10 let platí   22,- Kč

                                                              děti 11-14 let platí  23,- Kč

                                                              děti 15 - výše platí 24,- Kč

 

Obědy můžete platit složenkou nebo bankovním převodem.

 

Školné ve školní družině činí 50,- Kč. Zde se platí hotově.

 

 

Právní vědomí žáka

Školský zákon č. 256/2011 SB., novela 458/2011 Sb. §31 odstavec 3:

 

    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkovi školy, nebo školského zařízení, se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................   

 INTERNETOVÉ ODKAZY

www.iprima.cz/porady/all/news    -   zde najdete reportáž o naší škole -  zprávy TV Prima, dne  17.3.2010

 Přijímací zkoušky na střední školy - dotazy - odkaz na webové stránky nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě  - únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence, odkaz na webové stránky

http://www.zachranny-kruh.cz/kriminalita/priciny_a_podminky_pachani_trestne_cinnosti.html

zde je odkaz na stránky karlovarského sdružení, kde se dozvíte o kriminalitě mládeže, její prevenci a všem, co je uvedeno v zákoně 218/2003 Sb.

...........................................................................................................................................

 

OBECNÉ INFORMACE

 

 

 

 


 OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ    

Připomínáme povinnost rodičů omlouvat absenci dětí do 72 hodin (telefonicky, emailem na adresu školy - viz. Kontakty, vzkazem...). Pokud tak nebude učiněno, je v kompetenci třídního učitele absenci neomluvit. To samé bude následovat při nedodržování léčebného režimu a žák bude v době nemoci viděn venku.

      V případě velkého množství zameškaných hodin bude žák zařazen na seznam lékaře a bude po něm VŽDY vyžadována návštěva  lékaře. Pokud lékař žákovi odmítne omluvenku napsat, bude kontrola prováděna telefonicky  třídním učitelem, který si vyžádá potvrzení, že žák u lékaře byl. Jestliže nebude dodržen tento postupu, bude absence neomluvena.

 

NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Návštěvy dětí nejsou povoleny. Od 26.10.2010 platí zákaz nošení svačin žákům během dopoledne. Toto jednání narušuje výuku. Žáci si budou nosit svačiny sami.

Informace u učitelů lze získat v době konzultačních hodin (budou zveřejněny v sekci dokumenty) nebo po domluvě jiného termínu.

 

PRAVIDLA PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

 

                ŽÁCI BYLI TŘÍDNÍMI UČITELI UPOZORNĚNI NA NUTNOST ODKLÁDAT SVŮJ SVRCHNÍ ODĚV A OBUV V ŠATNÁCH. TÍM, ŽE ODĚV NEODKLÁDAJÍ,  PORUŠUJÍ ŠKOLNÍ ŘÁD, KDE SE PRAVÍ, ŽE ŽÁK VCHÁZÍ DO TŘÍDY PŘIMĚŘENĚ OBLEČEN.  VELMI SE ROZMÁHAJÍ PŘÍPADY, KDY ŽÁCI CHODÍ DO TŘÍD V OBLEČENÍ, VE KTERÉM POBÝVAJÍ VENKU( ZIMNÍ BUNDY, DOKONCE NĚKTEŘÍ I ČEPICE). PROSÍME, UPOZORNĚTE SVÉ DĚTI, ŽE JE TOTO NEMOŽNÉ. VE ŠKOLE SE TOPÍ!!!

 

 

Tato stránka se na webu bohužel nenachází
Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh