Dokumenty

KONTAKT

 

Schválený střednědobý výhled na rok 2022/2023- vyvěšeno  7. 1. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - vyvěšeno 7. 1. 2021

Schválený odpisový plán na rok 2021 - vyvěšeno 7. 1. 2021

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2021(vyvěšeno 24. 11.) 

Schválený odpisový plán na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - vyvěšeno 10. 1. 2020

Schválený střednědobý výhled na rok 2021/2022- vyvěšeno 

Výroční zpráva o činnosti 2018/2019

Plán práce 2019/2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021/2022

Návrh rozpočtu na rok 2020

 

Výroční zpráva o hospodaření 2018

Schválený střednědobý výhled na rok 2020/2021 - vyvěšeno 18. 12. 2018, schváleno 28. 11. 2018

 

Schválený rozpočet na rok 2019 - vyvěšeno 9. 1. 2019

Vyúčtování rekonstrukce dívčích záchodů

 

Příjmy a výdaje za školné - ŠD 2018

Výroční zpráva o činnosti 2017/2018

Výroční zpráva o hospodaření 2017

Příjmy a výdaje za školné - ŠD 2017

Smlouva o dílo - Oprava sociálních zařízení - 1.etapa

Plán práce 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti 2016/2017

Kalkulace ŠJ

Schválený  rozpočet 2018

Příjmy za školné 2016

Finanční rozvaha na rok 2017

Výroční zpráva o činnosti 2015/2016

Příjmy a výdaje za školné 2015

Výsledovka ŠD 2015

Příjmy za školné

Náklady - školné

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Dodatek ke školnímu řádu č. 1

Dodatek ke školnímu řádu č. 2

Ozdravný program školy

Provozní řád základní škol

Vnitřní řád - školní družina

Vnitřní řád - školní jídeln

Plán školního poradenského pracoviště

 

Digitální učební materiály naší školy najdete na této adrese:

http://dumy.cz

 

 

Snímek školy

Ředitel školy -  352 688 211

Zástupce ŘŠ  - 352 688 347

Sborovna 2. st. - 352 698 722

Sborovna 1. st. - 739 272 455

Sekretariát - 352 688 347

Školní jídelna - 352 688 204

Školní družina - 727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh