O nás

KONTAKT

Charakteristika školy

zapsané v rejstříku škol jako:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace


Zřizovatelem základní školy je obec, základní škola je příspěvkovou organizací města Horní Slavkov ZŠ navštěvuje ve školním roce 2022/2023 celkem 208 žáků (z toho 112 žáků 1. stupně a 96 žáků 2. stupně). Na škole je celkem 10 tříd od 1. do 9. ročníku (z toho 5 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni).

Při ZŠ Nádražní byla v provozu školní družina s 2 odděleními, kterou navštěvuje 42 zapsaných žáků 1. i 2. stupně.

Škola je umístěna do jedné budovy, protože naše druhá-žlutá budova je stále neopravená. Škola je spádová i pro obec Krásno, vzdálené části obce Horního Slavkova (Ležnice, Háje, Lánský Dvůr, Bošířany, Kfely) – celkem 46 dojíždějících žáků z Krásna, Lokte, Březové, Bečova. Ke škole náleží i školní jídelna umístěná v hlavní budově školy s průměrným počtem 109 stravovaných žáků. Škola má samostatný pozemek, atletické hřiště, basketbalové hřiště, nevýhodou je jedna malá tělocvična, nově zrekonstruovaná. Je vybudované informační středisko pro žáky školy a jejich rodiče, učebna matematiky a fyziky, dvě učebny počítačů, učebna Vv, cizích jazyků Nj, Aj a multifunkční učebny. Zelená budova školy má pokrytí wifi. Na škole je umístěno 7 interaktivních tabulí a každý vyučující má k dispozici notebook a tablet s připojením na wifi. Na škole pracuje školní parlament, a to již 25. rokem, a školská komora rodičů. Parlament se schází pravidelně 4 x do roka a o jednání jsou informování žáci a učitelé nástěnkou. Zároveň je zápis umístěn na stránkách školy, včetně složení parlamentu a jeho stanov. Na základě volebního řádu pro volby do školských rad je zřízena školská rada, její složení je 6 - ti členné:

2 členky – pí. Bašová Markéta a pí. Krejsová Lenka byli jmenovány radou obce

2 členky – pí. Stodulková Hana a pí. Škopková Helena byly zvoleny v řádných volbách do pedagogické kurie

2 členky – pí. Ciperová Marie a pí. Drobná Lucie byly zvoleny v řádných volbách do rodičovské kurie


Webové stránky: zs1hornislavkov.w1.cz
E-mail: sekretariat@zs1hornislavkov.cz

ostatní e-mailové adresy jsou uvedeny na záložce kontakty


Vedení školy tvoří:  ředitel školy                          Mgr. Karel Bernard

                               zástupce ředitele školy         Mgr. Lenka Nováková

                               výchovný poradce                Mgr. Lenka Nováková

                               sekretariát                            Vladimíra Kohajdová


tel.: 354229702, 354229705 - sekretariát, zástupce ředitele školy

tel. + fax: 354229700 - ředitel školy

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh