O nás

KONTAKT

 

 

Charakteristika školy

 

Zřizovatelem základní školy je obec, základní škola je příspěvkovou organizací města Horní Slavkov. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 207 žáků (z toho 134 žáků 1. stupně a 73 žáků  2. stupně). Na škole bylo celkem 10 tříd od 1. do 9. ročníku (z toho 6 tříd na 1. stupni a 4 třídy na  2. stupni).

Při ZŠ Nádražní byla v provozu školní družina s 2 odděleními, kterou navštěvovalo 60 zapsaných žáků 1. i 2. stupně.

Škola je umístěna do jedné budovy. Škola je spádová i pro obec Krásno, vzdálené části obce Horního Slavkova (Ležnice, Háje, Lánský Dvůr, Bošířany, Kfely) – celkem 38 dojíždějících žáků z Krásna, Lokte, Březové, Bečova. Ke škole náleží i školní jídelna umístěná v hlavní budově školy s průměrným počtem 109 stravovaných žáků. Škola má samostatný pozemek, atletické hřiště, basketbalové hřiště, nevýhodou je jedna malá tělocvična, nově zrekonstruovaná. Je vybudované informační středisko pro žáky školy a jejich rodiče, učebna matematiky a fyziky, dvě učebny počítačů, učebna  Vv, cizích jazyků Nj, Aj a multifunkční učebny. Zelená budova školy má pokrytí wifi. Na škole je umístěno 7 interaktivních tabulí a každý vyučující má k dispozici notebook a tablet s připojením na wifi. Na škole pracuje školní parlament, a to již 19. rokem, a školská komora rodičů. Parlament se schází pravidelně 4 x do roka a o jednání jsou informování žáci a učitelé nástěnkou. Zároveň je zápis umístěn na stránkách školy, včetně složení parlamentu a jeho stanov. Na základě volebního řádu pro volby do školských rad je zřízena školská rada, její složení je 6 - ti členné:

2 členové – pí. Bašová Markéta a p. Krejsová Lenka byli jmenováni radou obce

2 členky   – pí. Stodulková Hana a pí. Škopková Helena byly zvoleny v řádných volbách do pedagogické kurie

2 členky  –  pí. Ciperová Marie a pí. Drobná Lucie byly zvoleny v řádných volbách do rodičovské kurie

 

 

Webové stránky: http://www.zs1hornislavkov.w1.cz

E-mail: sekretariat@zs1hornislavkov.cz

 

Vedení školy tvoří:    ředitel školy                      Mgr. Karel Bernard                 

                                   zástupce ředitele školy    Mgr. Lenka Nováková

                                   výchovný poradce            Mgr. Lenka Nováková

                                   

                                   sekretariát                        Vladimíra Kohajdová

 

 

tel.: 352 688 347 – sekretariát, zástupce ředitele školy

tel. + fax: 352 688 211 – ředitel školy

 

 

 

 

Ředitel školy -  352 688 211

Zástupce ŘŠ  - 352 688 347

Sborovna 2. st. - 352 698 722

Sborovna 1. st. - 739 272 455

Sekretariát - 352 688 347

Školní jídelna - 352 688 204

Školní družina - 727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh