Informace pro rodiče

KONTAKT

2022/2023

 

Seznam žáků přijatých do 1. třídy-2022/2023 (klikni)

 

 

..........................................................................................................................................

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  22. 3. 2022

 

 

V úterý 29. 3.2022 budeme mít projekt Trilopark, kde budou ke koupi nabízeny modely lebek za cenu 50-100 Kč. Pokud by vaše dítko mělo zájem si nějakou maketu lebky dinosaura koupit, vybavte jej penězi. Děkujeme

 

 

ZŠ NÁDRAŽNÍ CHYSTÁ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE JEŠTĚ PŘED VLASTNÍM ZÁPISEM. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FACEBOOK, KDE SE V DOHLEDNÉ DOBĚ  DOZVÍTE BLIŽŠÍ INFORMACE.

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

 

Zápis proběhne v níže uvedených dnech prezenční formou. Zákonní zástupci se se svými budoucími prvňáčky dostaví ve vybraném termínu do školy. Přinesou si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 V termínu od 20. 4 - 21. 4. 2022 od 14.00-17.00 oba dny.

 

Dále zákonní zástupci, kteří zvažují odklad školní docházky sdělí toto škole a dodají již VYŘÍZENÉ  doklady o povolení odkladu od dětského lékaře i pedagogicko - psychologické poradny! Musí být oba tyto doklady dle Školského zákona.

 

 

S dotazy ohledně zápisu se obracejte telefonicky na školu v pracovních dnech

od 9.00 - 12.00

tel.č. 354229702, 354229705

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 1. TŘÍDY ( klikni)

 

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

 

 

Upozorňujeme rodiče a žáky naší školy, že existuje facebookový účet školy Zs Horní Slavkov jako nejjednodušší řešení, kde jsou, a budou i nadále umísťovány, veškeré relevantní informace. Požádejte o přátelství !!! Učitelé sem budou vkládat požadavky na zvládnutí učiva, úkoly, informace týkající se tříd i provozu školy. Pro vás je výhodou, že budete mít zpětnou vazbu v případě, že vám nebude něco jasné. Můžete se zeptat, popř. napsat administrátorovi zprávu, konzultovat.

 

Orientační seznam pomůcek pro 1. třídu (klikni)

 

 

9. A

 

Pro zákonné zástupce žáků 9. A - žákům byly rozdány přihlášky na SŠ.

Tyto přihlášky vyplníte, pokud je nutné, zajistíte potvrzení lékaře-požadavky na to viz webové stránky jednotlivých SŠ a ejich oborů, poté předložíte ke kontrole výchovnému poradci a k podpisu řediteli naší školy. Zkontrolované přihlášky musí být na SŠ do 1.3. 2022.

Doporučujeme: pokud jde o školy v KV kraji, přihlášky doručit osobně do vybrané školy, v případě že SŠ je mimo náš kraj, anebo nemůžete je doručit osobně,  VŽDY  zasílat doporučeně s dodejkou.

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

 

 

ŠKOLA JE I NADÁLE SOUČÁSTÍ NPD A BUDEME DOUČOVAT ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY STEJNĚ JAKO NA PODZIM:

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

pokud je vaše dítě ve škole testováno PCR testem, je možné mu u zástupce ředitele v případě potřeby a v nejnutnějším případě vydat certifikát o provedení testu. Upozorňujeme, že platnost je 3 dny. Pokud necháváte testovat své dítě mimo školu, zadávejte své vlastní kontaktní údaje. Předejdeme tomu, že zprávy o vašich výsledcích z individuálních testů chodí na služební emaily školy, ale my se do nich stejně nedostaneme.

Pokud necháváte své dítě očkovat, nahlaste, prosíme,  tento fakt třídním učitelům, vedeme i o tomto agendu.

 

Děkujeme. Vedení školy.

 

Postup pro rodiče v případě pozitivity dítěte na covid-19

 

 

 

 

 

 

Den pro školu

 

Dne 10. 12. 2021 jsme v rámci projektu Den pro školu uskutečnili první besedu s profesionálem. Cílem projektu je ukázat dětem cestu při volbě povolání i jejich životem. Dipl.-Ing. Lucie Vinecká poutavě povyprávěla žákům 9. třídy o svém životě profesionální volejbalistky a současné ředitelky IT managerky v Porsche Inter Auto pro Českou republiku. Ukázala jim, že si musí jít za svým cílem, pokud chtějí něco ve svém životě dokázat. I podle hodnocení samotných deváťáků měla přednáška velký úspěch.

 

 

Upozorňujeme zákonné zástupce na změnu používání mobilních telefonů žáky po dobu vyučování-záložka Školní řád, dodatek č. 3

 

 

TÍMTO ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O

SDĚLENÍ VŠECH ZMĚN,

KE KTERÝM U VÁS DOJDE (ADRESY, TELEFONNÍ ČÍSLA, POJIŠŤOVNY...)

POKUD NEMÁME TATO DATA V AKTUÁLNÍ PODOBĚ, MŮŽE DOCHÁZET K TOMU, ŽE NEMUSÍTE OBDRŽET DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče:

 

Vstup pro rodiče do budovy školy je povolen pouze v případě, že potřebují projednat své záležitosti s vedením školy, či s učiteli. Jako doprovod dětí NE.

Vstup pouze se zakrytými ústy a nosem!

 

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění ( klikni)

 

Konzultační hodiny 2021/2022 (klikni)

 

 

........................................................................................................................

 

 

 

Školné ve školní družině činí 50,- Kč. Zde se platí hotově.

..................................................................................................................................................

 

 

Právní vědomí žáka

Školský zákon č. 256/2011 Sb., novela 458/2011 Sb. §31 odstavec 3:

 

    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkovi školy, nebo školského zařízení, se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

............................................................................................................................................................................   

 INTERNETOVÉ ODKAZY

 Nadace Naše dítě  - únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence, odkaz na webové stránky

http://www.zachranny-kruh.cz/kriminalita/priciny_a_podminky_pachani_trestne_cinnosti.html

zde je odkaz na stránky karlovarského sdružení, kde se dozvíte o kriminalitě mládeže, její prevenci a všem, co je uvedeno v zákoně 218/2003 Sb.

...........................................................................................................................................

 

OBECNÉ INFORMACE

 

  OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ    

Připomínáme povinnost rodičů omlouvat absenci dětí do 72 hodin (telefonicky, emailem na adresu školy - viz. Kontakty, vzkazem...). Pokud tak nebude učiněno, je v kompetenci třídního učitele absenci neomluvit. To samé bude následovat při nedodržování léčebného režimu a žák bude v době nemoci viděn venku.

      V případě velkého množství zameškaných hodin bude žák zařazen na seznam lékaře a bude po něm VŽDY vyžadována návštěva  lékaře. Pokud lékař žákovi odmítne omluvenku napsat, bude kontrola prováděna telefonicky  třídním učitelem, který si vyžádá potvrzení, že žák u lékaře byl. Jestliže nebude dodržen tento postupu, bude absence neomluvena.

 

NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Návštěvy dětí nejsou povoleny. Stále platí zákaz nošení svačin žákům během dopoledne. Toto jednání narušuje výuku. Žáci si budou nosit svačiny sami.

Informace u učitelů lze získat v době konzultačních hodin (budou zveřejněny v sekci dokumenty) nebo po domluvě jiného termínu.

 

 

 

 

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh