Proč volit naši školu

KONTAKT

 

Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683
důvody proč zvolit naši „kiwi“ školu


 • Na naší škole pracuje převážně vysokoškolsky vzdělaný sbor pedagogických pracovníků.
 • Na škole pracuje metodik zeměpisu a metodik biologie pro Karlovarský kraj
 • Na škole pracuje lektorka moderní metody - Tvořivá škola
 • Škola má celkové pokrytí Wi-fi internetem
 • Obě budovy školy a ŠD má ve všech třídách možnost pevného připojení k internetu. Již delší dobu ale nemůžeme žlutou budovu používat
 • Na škole pracuje školní parlament
 • Každý rok organizujeme lyžařský výcvik v domácím prostředí
 • Tradicí na naší školebylo každoroční projektové vyučování 2. stupně: "Poznáváme země EU" zakončené vždy výjezdem do dané země. Již jsme takto prozkoumali 2x Chorvatsko, 2x Itálii , Řecko a 3x Španělsko, Bulharsko. V současnosti pozastaveno a nevím zda a kdy se k tomuto projektu budeme moci vrátit.
 • Počítačová učebna a výuka informatiky v 5., 6. a 7. ročníku. Výuka informatiky bude rozšířena. Maximální využití PC v ostatních předmětech (jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis...)
 • Vybudovali jsme multifunkční učebnu (již 3. technická učebna) na zelené budově (interaktivní tabule, projektor, notebook, televize, DVD přehrávač, hi-fi systém...)
 • Nabízíme výuku volitelného předmětu „Základy administrativy a Technické kreslení “- značné uplatnění v budoucím studiu.
 • Pravidelně pořádáme Akademii školy, úspěchy dětí v kulturní oblasti.
 • Každoročně vydáváme ročenku školy.
 • Dvakrát ročně všechny děti soutěží na Sportovních dnech školy (Vánoce, Den dětí).
 • Úspěšnost žáků obou stupňů ve sportovních i vědomostních soutěžích.
 • Máme učebny jazyků 1. a 2. stupně a vybudovali jsme informační středisko se studovnou pro žáky a veřejnost (internet, knihovna), k dispozici máme odborné učebny Vv, Hv, Př, M, Fy .
 • Žáci mohou využívat sportovišť u školy a vlastního pozemku pro pěstitelské práce.
 • Na škole funguje schránka důvěry.
 • V budově školy máme k dispozici inovovanou školní jídelnu a školní družinu s novým vybavením, internetem, počítače s všestranným využitím (vše v areálu školy)
 • S učiteli a rodiči spolupracují asistentky pedagogů pro žáky s podpůrnými opatřeními a ze sociokulturně méně výhodného prostředí.
 • Nabízíme širokou paletu volitelných předmětů praktického užití, přírodovědného a humanitního zaměření, druhý povinný jazyk „Ruský nebo německý jazyk"od 7. ročníku Tento druhý jazyk není volitelným předmětem, výuka jednoho nebo druhého jazyka je zajištěna podle kompetence učitelů. Všechny děti mají základy angličtiny podle vyhlášky MŠMT.
 • Žáci mají možnost sportovního vyžití o přestávkách – stolní tenis, hlavní přestávka venku.
 • Kolařům nabízíme 8 stání pro kola uvnitř budovy školy, zejména pro žáky z Krásna
 • Zajišťujeme kulturní vyžití žáků – každý měsíc (koncert, kino, divadlo, beseda).
 • Umíme spolupracovat a řešit problémy žáků ve spolupráci s rodiči a odbornými institucemi.
 • Všechny děti mají své šatní skříňky
 • Pořádáme pravidelně „Den otevřených dveří“
 • Pozitivní vztahy se ZUŠ - výtvarný obor na naší škole, keramická pec
 • Nově opravená tělocvična a zrenovované šatny a sprchy. Od letošního roku 2021/2022 máme nově zrekonstruované hřiště
 • Vysoká úspěšnost absolventů na středních školách a učebních oborech
 • Na škole jsou organizovány besedy, seznamujeme žáky s nebezpečími, která pro ně znamenají drogy, alkohol a kouření. Na škole je dobře pracující preventista (p. uč. Svobodová). Okamžitě řešíme byť jen náznaky šikany ve spolupráci s rodinami dětí a za účasti Policie ČR.
 • Snažíme se neustále o zlepšování technického vybavení školy
 • Škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"
 • Škola je také zapojena do projektu s olympioniky - týká se zdravého životního stylu.
 • Škola je zapojena do projektu Den pro školu - jde o možnosti besed s profesionály různých oborů, vhodné pro volbu povolání

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh