Proč volit naši školu

KONTAKT

 

 Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683
           37 důvodů proč zvolit naši „kiwi“ školu

 • Na naší škole pracuje převážně vysokoškolsky vzdělaný sbor pedagogických pracovníků.
  Na škole pracuje metodik zeměpisu pro Karlovarský kraj 
 • Na škole pracuje lektorka moderní metody - Tvořivá škola.
 • Škola má celkové pokrytí Wi-fi internetem.
 • Obě budovy školy a ŠD má ve všech třídách možnost pevného připojení k internetu.
 • Již osmnáct let u nás pracuje školní parlament.
 • Každý rok organizujeme lyžařský výcvik v horském prostředí, či v domácím prostředí.
 • Tradicí na naší škole je každoroční projektové vyučování 2. stupně:
 • "Poznáváme země EU" zakončené vždy výjezdem do dané země. Již jsme takto prozkoumali 2x Chorvatsko, 2x Itálii , Řecko a 3x       Španělsko, Bulharsko.  V současnosti pozastaveno.   
 • Počítačová učebna a výuka informatiky v 5., 6. a 7. ročníku. Maximální využití PC v ostatních předmětech (jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis...)
 • Vybudovali jsme multifunkční učebnu (již 3. technická učebna) na zelené budově (interaktivní tabule, projektor, notebook, televize, DVD přehrávač, hi-fi systém...)
 • Nabízíme výuku volitelného předmětu „Základy administrativy a Technické kreslení “- značné uplatnění v budoucím studiu.
 • Pravidelně pořádáme Akademii školy, úspěchy dětí v kulturní oblasti.
 • Každoročně vydáváme ročenku školy.
 • Dvakrát ročně všechny děti soutěží na Sportovních dnech školy (Vánoce, Den dětí).
 • Úspěšnost žáků obou stupňů ve sportovních i vědomostních soutěžích.
 • Máme učebny jazyků 1. a 2. stupně a vybudovali jsme informační středisko se studovnou pro žáky a veřejnost (internet, knihovna), k dispozici máme odborné učebny Vv, Hv, Př, M, Fy .
 • Žáci mohou využívat sportovišť u školy a vlastního pozemku pro pěstitelské práce.
 • Na škole funguje schránka důvěry.
 • V budově školy máme k dispozici inovovanou školní jídelnu a školní družinu s novým vybavením, internetem, počítače s všestranným využitím (vše v areálu školy)
 • S učiteli a rodiči spolupracují asistentky pedagogů pro žáky s podpůrnými opatřeními a ze sociokulturně méně výhodného prostředí.
 • Nabízíme širokou paletu volitelných předmětů praktického užití, přírodovědného a humanitního zaměření, druhý povinný jazyk „Ruský jazyk“ a "Anglický jazyk"a "Německý jazyk" od 7. ročníku .Tudíž všechny děti mají základy angličtiny podle vyhlášky MŠMT.
 • Zajišťujeme nákup sešitů pro žáky za zvýhodněné ceny.
 • Ve výuce užíváme nové metody práce „Nová škola“, činnostní učení, samozřejmostí je využití komunikačních technologií ve výuce, projektové vyučování, aj.
 • Žáci mají možnost sportovního vyžití o přestávkách – stolní tenis, hlavní přestávka venku.
 • Kolařům nabízíme 8 stání pro kola uvnitř budovy školy, zejména pro žáky z Krásna
 • Zajišťujeme kulturní vyžití žáků – každý měsíc (koncert, kino, divadlo, beseda).
 • Umíme spolupracovat a řešit problémy žáků ve spolupráci s rodiči a odbornými institucemi.
 • Všechny děti na hlavní budově mají své šatní skříňky.
 • Pořádáme pravidelně „Den otevřených dveří“.
 • Pozitivní vztahy se ZUŠ - výtvarný obor na naší škole, keramická pec
 • Nově opravená tělocvična a zrenovované šatny a sprchy
 • Vysoká úspěšnost absolventů na středních školách a učebních oborech
 • Na škole jsou organizovány besedy, seznamujeme žáky s nebezpečími, která pro ně znamenají drogy, alkohol a kouření. Na škole je dobře pracující preventista  (p. uč. Svobodová). Okamžitě řešíme byť jen náznaky šikany ve spolupráci s rodinami dětí a za účasti Policie ČR.
 • Ve školním roce 2014/2015 jsme byli partnery v projektu "Dotkněte se inovací". Jde o zavádění tabletů do škol. Tím se ještě stávající vynikající technické zázemí školy zlepšilo.
 • Škola je zapojena do projektu " Ovoce do škol "a " Mléko do škol"
 • Škola je také zapojena do projektu s olympioniky - týká se zdravého životního stylu.

Ředitel školy -  352 688 211

Zástupce ŘŠ  - 352 688 347

Sborovna 2. st. - 352 698 722

Sborovna 1. st. - 739 272 455

Sekretariát - 352 688 347

Školní jídelna - 352 688 204

Školní družina - 727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh