Žákovský parlament

KONTAKT

Žákovský parlament

 • Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:
  • umožňuje neméně 4x ve školním roce diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů
  • v případě potřeby umožňuje svolat žákovský parlament kdykoliv
  • garantuje realizaci nalezených řešení.
 • Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelem školy, sdružením rodičů a radou školy.

Činnosti žákovského parlamentu

 1. Žáci v každé třídě si mohou zvolit dva parlamentáře třídy – členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
 2. Parlamentáři zvolení v první až páté třídě mají v žákovském parlamentu hlas poradní. Parlamentáři zvolení s šesté až deváté třídě mají hlas rozhodující.
 3. Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu v formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
 4. Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
 5. Volební období je roční, začíná 1. října a končí 30. září. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.
 6. Třída, která si své parlamentáře do 30. září nezvolila, nebo jejíž žádný parlamentář se jednání žákovského parlamentu neúčastní, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole, dokud vlastním úsilím tento stav nenapraví.
 7. Žákovský parlament si zvolí pětičlennou žákovskou radu, která řídí jednání parlamentu.

Oblasti v hodné k všeobecné diskuzi

 • Prostředí, ve kterém se učíme (materiálové vybavení ve třídách, škole, školní jídelně, školní družině – péče o majetek)
 • Soutěže na škole (skladba, rozšíření, vhodnost, zájmy, pomoc organizovat i samostatně).
 • Školní jídelna – úroveň stravování.
 • Metody výuky – názory na vyučující (problémy při výuce slabších žáků x pomoc).
 • Chování žáků na škole (vnitřní řád školy a jeho dodržování) – řešení problémů žáků.
 • Skladba předmětů (volitelné předměty 7. – 9. ročník).
 • Využívání schránky důvěry

 

 

Žákovský parlament - 2019/2020

 

 

 

 

Informace pro Vás doplňujeme

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh